Browsing Tag

Beauty Secret

Beauty Secret : ಶ್ರೀಗಂಧದಲ್ಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ?

Beauty Secret : ಶ್ರೀ ಗಂಧ ದೇವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದುದು. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದಿರುವುದು. ಶ್ರೀಗಂಧದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ವೃಧಿಸುವ ಗುಣ…
Read More...