Browsing Tag

Benefits of Sprouted Moong

Benefits of Sprouted Moong : ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಹೆಸರು ಕಾಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ?

ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು (Benefits of Sprouted Moong) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಂಡಿ, ಪಲ್ಯ, ಹಾಗೂ ಉಪಹಾರವಾಗಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಹೆಸರು ಕಾಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು
Read More...