Browsing Tag

Centella Asiatica

Centella Asiatica:ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಒಂದೆಲಗದ ಚಟ್ನಿ

(Centella Asiatica)ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೆಲಗವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಒಂದೆಲಗದಿಂದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಟ್ನಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ.…
Read More...