Tag: dandeli

South Indian Tourist Places:ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಟಾಪ್ 5 ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣಗಳು; ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈ ತಾಣಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಬೇಡಿ

ಭಾರತವು ತನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವು (south India)ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗು ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ...

Read more