Tag: danger

Oversleep is Danger : ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದಲೂ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ!!

ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದಲೂ (Oversleep is Danger) ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಹೌದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ...

Read more