Tag: Dark neck and Elbows

Dark neck and Elbows: ಕುತ್ತಿಗೆ, ಮೊಣಕೈ ಚರ್ಮ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ!!

ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು(Dark neck and Elbows) ಹೈಪರ್‌ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್‌ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಲನಿನ್‌ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಡುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ...

Read more