Tag: Dates Fruits

Dates Fruit : ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನುವಾಗ ನೀವು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಡಿ

ಖರ್ಜೂರ (Dates Fruits) ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಖಜಾನೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯ ...

Read more