Tag: Daughter Murder

Daughter Murdered By Father : ಸಾಲದ ಹೊರೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ತನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಲೆಗೈದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ (Daughter Murdered By Father) ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುಜರಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ಹಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ...

Read more