Browsing Tag

Import duty

Custom duty exemption: ಔಷಧಗಳು, ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ

ನವದೆಹಲಿ: (Custom duty exemption) ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆಮದು ಸುಂಕ ಮನ್ನಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ
Read More...