Thursday, June 30, 2022
Follow us on:

Tag: Kerala election

ಕರಾವಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವೇ… ?

ಮಂಗಳೂರು : ಕರಾವಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಗಳು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಈ ...

Read more