Wednesday, June 29, 2022
Follow us on:

Tag: kgf-1

ಅಂದು ಯಶ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್…! ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಖಳನಟ….! ಇದು ನೀಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಅದೃಷ್ಟದ ಕತೆ…!

ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂದಾಗ ಶಿಲೆಯೂ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ.  ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಕತೆ. ಆತ ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ...

Read more