Tag: Kota ramachandra achar

ಕಾಲಗರ್ಭ ಸೇರಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ‌ಶಿಲ್ಪಿ : ಕೋಟ ‌ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ

ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊಗೆಬೆಟ್ಟು ಕೋಟ ‌ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಕ್ಷ-'ಮಯ'. ಅವರ ಬದುಕೂ ಕಲಾಮಯ. ಮಯ‌ನೆಂಬ ಶಿಲ್ಪಿ  ಅದ್ಭುತ ತಾಂತ್ರಿಕ ‌ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅಂತೆಯೇ ಕೋಟ ರಾಮಚಂದ್ರ ...

Read more