Browsing Tag

marine conservation

National Maritime Day : ಕಡಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಟ್ವೀಟ್‌

(National Maritime Day) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಡಲ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಈ ಕಡಲ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಡಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು
Read More...