Browsing Tag

National Council of Educational Research and Training

NCERT Class 12 Syllabus : ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ RSS, ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಗೋಡ್ಸೆ ಔಟ್‌

ನವದೆಹಲಿ : (NCERT Class 12 Syllabus ) ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್)ದ ಮೇಲೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
Read More...