Browsing Tag

PPF SSY NSC SCSS Savings Scheme

ಪ್ಯಾನ್ – ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್‌ : ಇನ್ನುಂದೆ ಈ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ

ನವದೆಹಲಿ : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ಯಾನ್‌ - ಆಧಾರ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಜೋಡಣೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF), ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY), ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS) ಮುಂತಾದ ಸಣ್ಣ
Read More...