Browsing Tag

Senior Citizen Savings Scheme interest rate

Senior Citizen Savings Scheme: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ : ಈ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಶೇ.…

ನವದೆಹಲಿ : ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಆದಾಯವನ್ನು (Senior Citizen Savings Scheme) ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
Read More...

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ : ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2023 ರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ

ನವದೆಹಲಿ : ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂತಹ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಸರಕಾರವು (GoI) ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ
Read More...