Tag: stop working

BlackBerry OS smartphone : ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​

BlackBerry OS smartphone :ಈಗ ಏನಿದ್ದರೂ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಫೋನ್​ಗಳೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​​ಗಳು ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಬೆರಿ ಫೋನ್​ಗಳು ...

Read more