Tag: dats

Dates Farming : ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಮರಳುಗಾಡಿನ ಕರ್ಜೂರ ಬೆಳೆದ ಅನ್ನದಾತ

ನೋಡೋಕೆ ಥೇಟು ಈಚಲು ಮರದಂತೆ ಕಾಣೋ ಇವು ಖರ್ಜೂರದ ಮರಗಳು. ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಮರಳುಗಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನ ...

Read more