Tag: street dog

ಸಾಕುನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನು 3 ದಿನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ !

ಕೋಟ : ನೀವೆನಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ದಿನ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಹೀಗಂತಾ ಕೋಟತಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರ್ಮಾನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ...

Read more