Tag: super moon

Super Moon: ಈ ಬಾರಿಯ ‘ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್’ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ !

ಈ ಬಾರಿಯ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್(Super Moon) ಅನ್ನು ಬಕ್ ಮೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಗ್ರಹದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಫೆಲಿಯನ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ ...

Read more