ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ

ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಫ್‌ಡಿ (Post Office Fd) ಅಂದರೆ ಟಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ : ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು (Post Office Scheme) ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯು (Post Office Kisan Vikas Patra Scheme) ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.5 ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಫ್‌ಡಿ (Post Office Fd) ಅಂದರೆ ಟಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Farmers will get double benefit in Post Office Kisan Vikas Patra Scheme
Image Credit To Original Source

ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಗಳ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಫ್‌ಡಿ ಅಥವಾ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಎರಡು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ

ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ (Post Office Kisan Vikas Patra Scheme) ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡನೇ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯು ನಗದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ. ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Farmers will get double benefit in Post Office Kisan Vikas Patra Scheme
Image Credit To Original Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ: ತಂದೆ, ಮಗನಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ 15ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ !

ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವು ದ್ವಿಗುಣ ಗೊತ್ತೆ?

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (Post Office Kisan Vikas Patra Scheme) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ 7.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ 115 ತಿಂಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಣವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, 18 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಏಕ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಡಮಾನವಿಲ್ಲದೇ ಸರಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.: ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ?

ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1000 ರೂ. ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರೂ.50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕಿಸಾನ್ ಪತ್ರ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಖಾತೆದಾರನ ಮರಣದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ಹಣವು ನಾಮಿನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Farmers will get double benefit in Post Office Kisan Vikas Patra Scheme

Comments are closed.