Tag: National Youth Day

National Youth Day 2023: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನ : ಇಂದು ಮಹಾನ್‌ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮದಿನ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 12 ರಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ (Swami Vivekananda) ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನ (National Youth Day 2023) ಎಂದು ...

Read more