Tag: NEET ban

NEET ban : ನೀಟ್ ನಿಷೇಧಿಸಿ : ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕರವೇಯಿಂದ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನ

ನವದೆಹಲಿ : ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಸಾವಿರಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕಿಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನವೀನ್ ಉಕ್ರೇನ್ ...

Read more