Browsing Tag

questioning

illicit relationship :ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಪತಿ ಕೊಲೆ

ಮಂಡ್ಯ : illicit relationship : ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುವುದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಹಿಯಾದ ಬಂಧ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವೆಂಬ ದಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು.ದಾಂಪತ್ಯ ಎಂಬ ಬಂಧ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ರೈಲಿನಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತಹ
Read More...