Tag: Strange foods

Strange foods : ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿವೆ ವಿಚಿತ್ರ ಆಹಾರ : ಇಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತಾರಾ ?

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬಳಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೇ ತಾನೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ...

Read more