Browsing Tag

tsunami prevention technology

tsunami prevention technology : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಸುನಾಮಿ ತಡೆಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆ

ಮಂಗಳೂರು : tsunami prevention technology : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದಿಚೇಗೆ ಭೂಕಂಪನದ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಕೆಲ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರ ಭೂಕಂಪನ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ
Read More...