Browsing Tag

Baby Skin Care

Baby Skin Care : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕೋಮಲ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್‌

ಚಳಿಗಾಲ ()Winter) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಣ ಹವೆಯಿಂದ (Dry weather) ತ್ವಚೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೈ, ಕಾಲು, ಹಿಮ್ಮಡಿ, ತುಟಿಗಳು ಒಡಿಯುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಕೋಮಲ ತ್ವಚೆಯನ್ನು (Baby Skin Care) ಕಾಪಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒಣ ತ್ವಚೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.!-->…
Read More...