Browsing Tag

birth palce

ಕರಿಕೆ, ಕಟಪಾಡಿಗೂ ಉಂಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ನಂಟು !

ತುಳುನಾಡಿನ ಅವಳಿ ವೀರರಾದ ಕೋಟಿ -ಚೆನ್ನಯರು ಇಡೀ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ವೀರರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥಾವಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳು. ಒಂದು ಕೋಟಿ
Read More...