Browsing Tag

burnt tongue tips

Remedies to Heal Burnt Tongue: ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ನಾಲಿಗೆ ಸುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ…

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ, ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಣಾಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು
Read More...