Browsing Tag

carom seeds

carom seeds:ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಓಮದ ಕಾಳಿನ ಪರಿಹಾರ

(carom seeds)ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೊತ್ತಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಊಟ, ನಿದ್ರಾ ಹೀನತೆ, ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
Read More...