Browsing Tag

Chat Bot

Chat GPT : ಏನಿದು ಚಾಟ್‌ ಜಿಪಿಟಿ : ಹೊಸ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆಯೇ?

ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಸ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ನದೇ ಚರ್ಚೆ. ಓಪನ್‌ AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (AI Technology) ಆಧಾರಿತ ಬಾಟ್‌ (bot) ಅನ್ನೇ ಚಾಟ್‌ GPT (Chat GPT) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ನೀವು
Read More...