Browsing Tag

Green Vegetables

Diabetes : ಡಯಾಬಿಟೀಸ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಮಹತ್ವ: ಈ 5 ತರಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್‌ನಿಂದ…

ಡಯಾಬಿಟೀಸ್‌ (Diabetes) ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ; ಯಾವ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು. ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು (Vegetables) ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (Blood Sugar Levels) ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್‌…
Read More...