Browsing Tag

Homemade Mint Tea

ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಪುದೀನಾ ಚಹಾವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಚಹಾ ಪ್ರಿಯರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ದಿನಚರಿ ಶುರುವಾಗುವುದೇ ಒಂದು ಕಪ್‌ ಚಹಾದಿಂದ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಿಂಟ್, ಕಾಮನ್ ಮಿಂಟ್, ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ ಮಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಬ್ ಮಿಂಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪುದೀನಾ
Read More...