Sunday, October 17, 2021
Follow us on:

Tag: loving dog

ಮತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಘನಾ….! ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ ಕೋರಿ ಇನ್ ಸ್ಟಾ ಪೋಸ್ಟ್….!!

ಮತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಘನಾ….! ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ ಕೋರಿ ಇನ್ ಸ್ಟಾ ಪೋಸ್ಟ್….!!

ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಚಿರುನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಡನಾಡಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೇಘನಾ‌ ಕಣ್ಣಿರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು‌ಮತ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಮೇಘನಾ ಹಾಗೂ ಚಿರು ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿ ...