Browsing Tag

nagaradhana

Nagamandala: ನಾಳೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಕೊತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ

ಮಂದಾರ್ತಿ : (Nagamandala) ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಗಮಂಡಲ ಕರಾವಳಿಗರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಭಕ್ತರು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಗದೇವರನ್ನು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾಗಮಂಡಲ
Read More...