Browsing Tag

Natural food colour

Natural food colour: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಫುಡ್‌ ಕಲರ್‌

(Natural food colour) ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ತಿನ್ನ;ಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಹಾರದ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರುಚಿ. ಹೌದು.. ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ಫುಡ್‌ ಕಲರ್‌ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
Read More...