Browsing Tag

Route Map

ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ : ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲೊಂದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಬೋರ್ಡ್

ಉಡುಪಿ : ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು (Manipal Wrong Route Map) ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿ ಎಂದು ಹಾಕುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯೊಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಿಕ್ಕನ್ನು
Read More...