Browsing Tag

soya chunks dosa

Soya Chunks Dosa : ಹೈ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಇರುವ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ

Soya Chunks Dosa : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೋಯಾ ಬೀನ್‌ ಗಳಿಂದ ಕರಿ ,ಸೋಯಾ ಪಲಾವ್‌ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ರೂಢಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಇದ್ದು, ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತಾದ ದೇಹ ಬಯಸುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಿನ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ…
Read More...