New RBI rules : ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯತೆ

ನವದೆಹಲಿ : ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ದಂಡದ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು (New RBI rules) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ದಂಡ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ದಂಡ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಜನವರಿ 1, 2024 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಅನುಮೋದಿತ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ,” ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಫೇರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ದಂಡ ಶುಲ್ಕಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕಗಳು (RE ಗಳು) ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಲಗಾರನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ / ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿ/ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಶುಲ್ಕಗಳು ಒಪ್ಪಂದದ ಬಡ್ಡಿದರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.

ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆ :

  • ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದದ ವಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡವನ್ನು ದಂಡದ ಶುಲ್ಕಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂಗಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಂಡ ಶುಲ್ಕಗಳ ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸಾಲದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಆರ್‌ಇಗಳು ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಆರ್‌ಇಗಳು ದಂಡದ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಂತಹುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
  • ದಂಡದ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಲ/ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದೆಯೇ ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದದ ವಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ‘ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ’ ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಲಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಂಡ ಶುಲ್ಕಗಳು, ವಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ದಂಡದ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು.
  • ದಂಡದ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾರಣವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಇಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು / ಪ್ರಮುಖ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ (KFS)‌ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್‌ಇಎಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಸಾಲದ ವಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವ ಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಎರವಲುಗಾರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದಂಡದ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಂಡ ಶುಲ್ಕಗಳ ಯಾವುದೇ ನಿದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸೂಚನೆಗಳು ಜನವರಿ 1, 2024 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆರ್‌ಇಗಳು ತಮ್ಮ ನೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪಡೆದ/ನವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ದಂಡದ ಶುಲ್ಕಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Go First Airlines Employees : ಪಾವತಿಯಾಗದ ವೇತನ, 150 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಾಧ್ಯತೆ : ಗೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲು

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, NBFCಗಳು, ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು EXIM ಬ್ಯಾಂಕ್, NABARD, NHB, SIDBI ಮತ್ತು NaBFID ನಂತಹ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ RBI ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸೂಚನೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಬಾಹ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಲಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.

New RBI rules: Penalty fee control on loans likely from next year

Comments are closed.