Tag: datasale

ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್-ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸ್ತಿರಾ…? ಹಾಗಿದ್ದರೇ ನಿಮಗೂ ಕಾದಿದೆ ಅಪಾಯ…!

ನವದೆಹಲಿ: ನೀವು ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸ್ತಿರಾ…? ಹಾಗಿದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮ ಪೋನ್ ನಂಬರ್, ಅಕೌಂಟ್‌ ನಂಬರ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿರಬಹುದು ಹುಶಾರ್….! ಭಾರತದ ೧೦ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ...

Read more