Browsing Tag

Income Tax Rules

ಇ-ತೆರಿಗೆದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ : ಜಾರಿಯಾಯ್ತು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್‌

ನವದೆಹಲಿ : ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು (Income Tax Rules) ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸಿದ ಬಾಡಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಮನೆಗಳನ್ನು…
Read More...

Income Tax Rules change : ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ

ನವದೆಹಲಿ : 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಿಂದ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಉತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು (Income Tax Rules change) ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ 20223 ಮೂಲಕ ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2023
Read More...