Tag: stories behind celebration

Maha Shivaratri stories: ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಗಳು

(Maha Shivaratri stories) ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಶಿವ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ವಿವಾಹವಾದ ದಿನವನ್ನೇ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ...

Read more